Słownik początkującego Frontend Developera

słownik frontend developera

Tu powstaje słowniczek początkującego Frontend Developera. Podzielony jest on na kilka sekcji: pojęcia, technologie oraz narzędzia developerskie.

Pojęcia

BEM – Block Element Modifier – konwencja, która określa sposób nazywania CSS-owych klas, który pomaga w wprowadzeniu jednolitości w kodzie.

DRY – Don’t repeat yourself – konwencja, która zakłada, że w programowaniu powinniśmy unikać powtarzania kodu, który wykonuje takie samo zadanie. Najlepszym przykładem jest tworzenie re-używalnych funkcji. Pozwala to na optymalizację, zredukowanie ilości kodu oraz zwiększenie jego czytelności.

RWD – Responsive Web Design – konwencja, która zakłada, że układ strony powinien dostosowywać się do wielkości oraz orientacji ekranu użytkownika. Znaną biblioteką ułatwiającą kodowanie RWD jest Bootstrap.

Technologie

AJAX – Asynchronous JavaScript And XML – sposób komunikacji przeglądarki z serwerem, gdzie wysyłane zapytania są asynchroniczne, czyli nie musimy czekać aż przyjdzie odpowiedź z jednego zapytania, żeby wykonało się drugie. Przykładem użycia AJAXa jest dynamicznie ładujący się kontent na stronie.

ECMAScript 6, ES6 – jest najnowszą ustandaryzowaną wersją JavaScript z 2015 roku. Wprowadza ona dodatkowe funkcjonalności, skróty, słowa kluczowe oraz inne ulepszenia. Obecnie jeszcze nie wszystkie przeglądarki wspierają ES6, dlatego aby używać ES6 należy użyć kompilatora (np. Babel), który skompiluje nasz kod do ES5.

Sass – Syntactically Awesome Style Sheets – prepocesor języka CSS. Wprowadza większe możliwości niż CSS tj. zmienne, zagdzieżdżanie selekorów, mixiny.

Narzędzia developerskie

Babel – kompilator, który pozwala na używanie ECMAScript 6 i kompilowanie kodu do ECMAScript 5.

Webpack – module bundler, który dzięki szeregowi dodatkowych pluginów i loaderów może służyć do wielu do podstawowych tasków np. do kompilacji ES6 do ES5 (przy pomocy Babel loader), czy Sass do CSS. Dzięki dodatkowemu pluginowi Webpack DevServer dostajemy w prosty konfiguracji serwer deweloperski.

To nie jest ostateczna wersja posta, będzie on dalej aktualizowany. Jeśli masz jakieś propozycje pojęć, które powinny się znaleźć w słowniczku proszę napisz w komentarzu, postaram się uzupełnić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *